Privacy

De bescherming van uw gegevens is een belangrijke zorg voor ons

VERKLARING BETREFFENDE DE INFORMATIEPLICHT

Wij danken u en voor het vertrouwen dat u in ons hebt en zijn zich bewust van onze verantwoordelijkheid om uw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Daarom informeren wij u graag over welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze producten en diensten gebruikt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens. In het volgende informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in het kader van onze website.

1. VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS

De AVG verplicht met name verantwoordelijke personen om zich te houden aan de bepalingen van de AVG. “Verantwoordelijk”: de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in het heden is:

Pensioen – Fewo – Apart *** Alpenstern
Fasser Michael
Moosweg 3
A-6631 Lermoos
Telefoon: 0043 / 699 15673088
Fax: 0043 / 5673 20201 10
E-mail: alpenstern@lermoos.net

2. VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Wij verwerken de persoonsgegevens die u als gebruiker van onze website ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie of voor het sluiten van een contract. In de loop van interacties met onze website kunnen de volgende gegevensverwerkingen plaatsvinden:

a) Aanvraag via contactformulier / e-mail

In het geval van een verzoek via ons contactformulier/e-mail worden de door u verstrekte gegevens verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. De gegevensverwerking vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, aangestoken b) AVG.

b) Inschrijving voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekt gegevens verwerkt met het oog op de marketing van onze producten en diensten. De gegevensverwerking vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, aangestoken a) AVG.

Om u op een gerichte manier van informatie te voorzien, verzamelen en verwerken wij met name de informatie die u vrijwillig verstrekt over interessegebieden, geboortedata, postnummer, enz. Zodra je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, sturen we je een bevestigingsmail met een link om je inschrijving te bevestigen. (= zogenaamde double opt-in). Je je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. De eenvoudigste manier om dit te doen is het gebruik van de “Unsubscribe nieuwsbrief” knop, die in elke nieuwsbrief. U uw toestemmingsverklaring ook op elk gewenst moment informeel intrekken en neem dan contact met ons op. We zullen dan onmiddellijk alle gegevens verwijderen in verband met het versturen van onze nieuwsbrief.

3. GEBRUIK EN VERDERE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor zover u persoonsgegevens aan ons als gebruiker van onze website hebt verstrekt, zullen wij deze alleen gebruiken voor de vervulling van het desbetreffende, bovengenoemde doel, bijvoorbeeld om uw verzoek te beantwoorden, contracten te verwerken en voor technische administratie.

We zullen alleen persoonsgegevens doorgeven of doorgeven aan derden als dit nodig is voor de vervulling van het hierboven genoemde doel of voor factureringsdoeleinden, of als u, als gebruiker van de website, eerder toestemming hebt gegeven. Als gebruiker van de website heeft u het recht om uw toestemming met ingang van de toekomst op elk gewenst moment in te trekken.

Het verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats als u de toestemming voor de opslagdatumgegevens intrekt, als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van het doel dat met de opslag wordt nagestreefd, of als uw opslag om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is of wordt. Gegevens die nodig zijn voor factureringsdoeleinden en boekhoudkundige doeleinden worden niet beïnvloed door een verzoek tot verwijdering.

4. INFORMATIE, CORRECTIE, DELETE

Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag te allen tijde over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Onze contactgegevens zijn te vinden onder punt 1. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als uw door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, laat het ons dan weten. Wij zullen ze onmiddellijk corrigeren en u hiervan op de hoogte stellen.

In het geval dat u niet langer uw gegevens door ons wilt laten verwerken, vragen wij u om ons informeel te informeren. Uiteraard verwijderen wij uw gegevens onmiddellijk en informeren wij u hierover. Als er dwingende juridische redenen zijn om verwijdering te voorkomen, zullen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

5. COOKIES

 

6. GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Leverancier van deze dienst is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met behulp van Google Analytics worden interacties van bezoekers van een website vastgelegd, met name door middel van cookies, waardoor het gebruik van de website door haar bezoekers kan worden geanalyseerd. De op deze manier gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de servers van de aanbieder van deze dienst en daar opgeslagen. Om dit te voorkomen, u het gebruik van cookies op uw apparaat uitschakelen.

Zie http://www.google.com/analytics/ voor meer informatie over Google Analytics.

We hebben een overeenkomstig contract gesloten met de provider voor de verwerking van ordergegevens. De gegevensverwerking vindt plaats met het doel en in het gerechtvaardigd belang van het verbeteren van onze diensten en onze website, op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, lit f) AVG.

We gebruiken de functie “Activatie van IP Anonimisering” op deze website. Dit verkort uw IP-adres van de dienstverlener binnen EU-lidstaten of andere EER-verdragsluitende staten voordat het IP-adres naar derde landen wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de servers van de dienstverlener in de VS verzonden en daar afgekapt.

De aanbieder van de dienst gebruikt de verzonden informatie namens ons om het gebruik van onze website door haar bezoekers te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van onze website en het internet aan ons als exploitant van deze website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van het gebruik van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van de provider van de service.

U ONS BEREIKEN VIA DE VOLGENDE CONTACTGEGEVENS:

Pensioen – Fewo – Apart *** Alpenstern
Fasser Michael
Moosweg 3
A-6631 Lermoos
Telefoon: 0043 / 699 15673088
Fax: 0043 / 5673 20201 10
E-mail: alpenstern@lermoos.net

Selecteer

Wij bieden appartementen / appartementen, suites en kamers.